Medžugorie – divízia je silná

Panna Mária, Kráľovná pokoja, Marija, jedna z Vizionári Medžugoria 25. júna 2022:

Drahé deti, radujem sa s vami a ďakujem vám za každú obetu a modlitbu, ktorú ste priniesli na moje úmysly. Milé deti, nezabúdajte, že ste dôležití v mojom pláne spásy ľudstva. Vráťte sa k Bohu a modlite sa, aby Duch Svätý pôsobil vo vás a skrze vás. Milé deti, som s vami aj v týchto dňoch, keď Satan bojuje za vojnu a nenávisť. Rozdelenie je silné a zlo pôsobí v človeku ako nikdy predtým. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Medjugorje, správy.