Mirjana – Počúvaj Ježiša

Panny Márie Mirjane, jednej z Vizionári Medžugoria . Každoročné zjavenie 18. marca 2023:

Vizionárka Mirjana Dragicevic-Soldo mala denné zjavenia od 24. júna 1981 do 25. decembra 1982. Počas posledného denného zjavenia jej Panna Mária dala 10. tajomstvo a povedala jej, že sa jej zjaví raz za rok, 18. marca. . Takto to bolo v priebehu rokov. Zjavenie trvalo od 13:33 do 13:39.

Drahé deti, pozývam vás modlitbou a milosrdenstvom, aby ste ešte lepšie spoznali môjho Syna; naučiť sa počúvať s čistým a otvoreným srdcom; počúvať, čo vám hovorí môj Syn, aby ste prišli duchovne vidieť – aby ste ako jeden Boží ľud v spoločenstve s mojím Synom svojím životom vydávali svedectvo o pravde. Modlite sa, deti moje, aby ste spolu s mojím Synom priniesli všetkým svojim bratom a sestrám len pokoj, radosť a lásku. Som s vami a žehnám vás materinským požehnaním.

­

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Medjugorje, správy.