Písmo - poslal ich poslov

 

Hospodin, Boh svojich otcov, robil skoro a často 
pošli k nim svojich poslov, 
lebo mal súcit so svojím ľudom a so svojím príbytkom.
Ale oni sa posmievali Božím poslom, 
opovrhoval Jeho varovaniami a posmieval sa Jeho prorokom, 
až sa Pánov hnev proti jeho ľudu tak zapálil 
že nedošlo k náprave.

—Dnes Prvé čítanie z 2 Kroník 36

 

Pretože Boh neposlal svojho Syna na svet, aby odsúdil svet, 
ale aby svet mohol byť spasený skrze Neho.
... A toto je verdikt,
že svetlo prišlo na svet, 
ale ľudia uprednostňovali tmu pred svetlom,
pretože ich diela boli zlé.

—Dnes Evanjelium od Jána 3

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, biblie.