Písmo - Znamenie Syna človeka

Nová funkcia!

Boh teraz hovorí prorocko ku Cirkvi, a to nielen darom proroctva, ale najmä prostredníctvom denných hromadných čítaní. Z tohto dôvodu budeme občas uverejňovať tie hromadné čítania, ktoré majú osobitný význam pre túto webovú stránku a príchod Kráľovstva.


Dnešné prvé omšové čítanie a evanjelium sú predzvesťou nielen Kristovho vykupiteľského aktu na Kalvárii, ale aj prichádzajúceho „osvetlenia svedomia“ alebo Výstraha:

Mojžiš urobil bronzového hada a namontoval ho na stĺp, a kedykoľvek had niekoho kousol, pozrel sa na bronzového hada a uzdravil sa. (Prvé čítanie, čísla 21: 9)

... ako varovanie, na krátku dobu boli terorizovaní, hoci mali znak spásy, aby im pripomenuli pravidlo vášho zákona. Lebo ten, kto sa obrátil k tomu, bol zachránený nie tým, čo bolo videné, ale vami, záchrancom všetkých. Týmto ste tiež presvedčili našich nepriateľov, že vy ste ten, ktorý vyslobodzuje zo všetkého zla. (Múdrosť 16: 5-8)

Keď pozdvihnete Syna človeka, uvedomíte si, že Ja som. (Dnešné evanjelium, Ján 8:28)

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, biblie, Osvetlenie svedomia.