Pedro – Dvere sa otvoria

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 21. januára 2023:

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím kvôli tomu, čo vás čaká. Dvere sa otvoria a nepriatelia postúpia. Vašou obrannou zbraňou je pravda. Urobte maximum a budete víťazní. bez kríža niet víťazstva. Odvaha! Nie si sám. Som tvoja Matka a budem s tebou, aj keď ma neuvidíš. Odvráť sa od sveta a ži obrátený smerom k Raju, pre ktorý si jediný bol stvorený. Buďte úprimní vo svojich činoch. Boh pozná tvoje srdcia. Buďte pozorní. Prídu ťažké časy a len tí, ktorí milujú a bránia pravdu, budú stáť pevne vo viere. Ďalej! Budem sa za teba modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
 
 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.