Ako žiť v Božej vôli

Boh vyhradil pre našu dobu „dar života v Božej vôli“, ktorý bol kedysi Adamovým prvorodeným právom, ale bol stratený dedičným hriechom. Teraz sa obnovuje ako posledná etapa dlhej cesty Božieho ľudu späť do Otcovho srdca, aby sa z nich urobila Nevesta „bez poškvrny, vrásky alebo čohokoľvek podobného, ​​aby bola svätá a nepoškvrnená“ (Ef 5 :27). Ako teda dostaneme tento Dar? Ako žijeme v Božej vôli?

čítať Ako žiť v Božej vôli at Slovo Teraz

Publikované v Od našich prispievateľov, správy, Slovo Teraz.