Angela – Ježiš žije

Panny Márie Zarovej Angela 26. novembra 2022:

Dnes popoludní sa matka objavila celá oblečená v bielom. Plášť ovinutý okolo nej bol tiež biely, široký, jemný a ten istý plášť pokrýval aj jej hlavu. Na hlave mala korunu z dvanástich hviezd. Na hrudi mala Panna Mária srdce z mäsa korunované tŕním. Na znak privítania mala roztiahnuté ruky. V pravej ruke mala dlhý svätý ruženec, biely ako svetlo, siahajúci takmer k jej nohám. Jej nohy boli holé a boli položené na svete [guličku]. Svet bol zahalený vo veľkom sivom mraku. Matka mala smutnú tvár a oči sa jej zaliali slzami. Nech je pochválený Ježiš Kristus… 
 
Drahé deti, milujem vás a som vždy s vami. Dnes sa spájam s vašou modlitbou. Deti, bdejte so mnou, modlite sa so mnou. Natiahni ku mne svoje ruky, chyť ma za ruky a nechaj nás kráčať spolu.
 
Tu matka ukázala na svoje srdce ukazovákom pravej ruky. Začal som cítiť tlkot jej srdca. Najprv pomaly, potom hlasnejšie a hlasnejšie. Tvár Panny Márie bola veľmi smutná a oči sa jej zaliali slzami. Po krátkom tichu mi povedala: "Dcéra, pomodlime sa spolu." Dlho sme sa modlili; keď som sa s ňou modlil, prebehli mi pred očami rôzne vízie. Potom Panna Mária pokračovala v rozprávaní.
 
Deti, dnes vás opäť prosím o modlitbu – modlitbu za tento svet, ktorý je čoraz viac zahalený silami zla. Prosím vás o modlitbu za moju milovanú Cirkev, modlitbu za celé ľudstvo. Modlite sa za všetkých, ktorí v tejto dobe žijú v skúškach a bolestiach. Deti, vráťte sa prosím na cestu dobra a lásky. Otvorte svoje srdcia môjmu Synovi Ježišovi, jedinému a pravému dobru. Deti moje, Ježiš vás miluje. Pre vás sa stal Mužom smútku, za vás dal svoj život.
 
Kým Panna hovorila, videl som scény Ježišovho umučenia.
 
Deti, moje srdce je trhané bolesťou, keď vidím, že tak často žijete, akoby neexistoval. Ježiš ťa miluje, Ježiš je živý a pravdivý v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Je tam, ticho na teba čaká a Jeho Srdce bije láskou k tebe dňom i nocou. Prosím, deti, milujte Ježiša, modlite sa k Ježišovi, klaňajte sa Ježišovi. Bolí ma srdce, keď vidím, že mnohí žijú v ľahostajnosti. Prosím počúvaj ma! Deti, ak som tu, je to preto, aby som vás poučil, ale aby som vám pomohol. Mojou túžbou je, aby som vás všetkých mohol zachrániť. Som tu z nesmierneho Božieho milosrdenstva. Ukážem vám cestu, potom je len na vás, ktorú si vyberiete. Dnes sa nad tebou skláňam, modlím sa s tebou a za teba. Vždy som vedľa každého z vás a nikdy vám nedám pocítiť moju materinskú prítomnosť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti.
 
Potom jej Panna Mária udelila požehnanie. 
 
V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
Publikované v správy.