Dôstojnosť... V Otcovom náručí

Čo sa stane s mysľou ľudí, keď ich kultúra – to, čo Ján Pavol II. nazval kultúrou smrti – ich informuje, že ľudský život nie je len jednorazové, ale zjavne aj existenciálne zlo pre planétu? Čo sa stane s psychikou našich detí a mladých dospelých, ktorým sa opakovane hovorí, že sú len náhodným vedľajším produktom evolúcie, že ich existencia „preľudňuje“ Zem, že ich „uhlíková stopa“ ničí planétu? Čo sa stane so seniormi alebo chorými, keď im povedia, že ich zdravotné problémy len stoja „systém“ príliš veľa? Čo sa stane s mladými ľuďmi, ktorí sú povzbudzovaní, aby odmietli svoje biologické pohlavie? Čo sa stane s imidžom človeka, keď je jeho hodnota definovaná nie jeho prirodzenou dôstojnosťou, ale jeho produktivitou? 

Odpoveď je, že strácame svoju dôstojnosť... a následky sú všade okolo nás.

V tejto diskusii o novembra 18. februára 2024 v Katedrále sv. Pavla v St. Paul, Alberta, nám Mark Mallett hovorí, ako znovu získať svoju dôstojnosť... návratom k Otcovi.

hodinky

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Od našich prispievateľov, správy.