Edson - Čo je pre vás nemožné

Panny Márie Kráľovnej ruženca a mieru Edson Glauber 12. októbra 2020:

Mier, moje milované deti, mier!
 
Moje deti, prišiel som z neba, aby som vás požiadal, aby ste sa neustále modlili posvätný ruženec pre dobro Brazílie a celého ľudstva. Ružencom môžete získať početné milosti zo Srdca môjho Syna, ktorý vám chce toľko žehnať a pomáhať vám. Keď sa môj ruženec modlí dobre a s láskou, môj Syn ti nič nezaprie. Verte, verte v silu modlitby, v istotu, že vás môj Syn vyslyší a dokonca vám dá milosti, že pre vás nie je možné. Môj Syn môže robiť všetko, pretože je láska a Jeho láska je nekonečná, pretože je večný. V najťažších chvíľach svojho života, keď nesiete najťažší kríž, s dôverou povedzte: „Ježišu, dôverujem ti“ a všetko sa zmení, pretože budeš mať silu a pokoj, ktorý ti dá. Žehnám vás všetkých: v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen!
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Edson a Maria, správy.