Eduardo – Obráťte sa na Boha

Panny Márie, Rosa Mystica, Kráľovná mieru Eduardo Ferreira 13. apríla 2022: 

Milované deti, mier. Pozývam vás, aby ste sa obrátili k Bohu. Deti moje, musíte byť pripravené. Hľadajte pokoj a zasievajte pokoj. Toto je duchovný boj, v ktorom sa vás zlo snaží zviesť. Modlite sa. Byť silný. Deti moje, modlite sa za moje úmysly. Všetky vaše úmysly sú tiež [obsiahnuté] v nich. Ja, tvoja Matka, ťa odmením podľa Ježišovej vôle za každý tvoj úmysel. Začnite sa dnes modliť, aby Cirkev vyhlásila, že som Prostrednicou všetkých milostí, Spoluvykupiteľkou a Obhajkyňou. Som Zástancom pred Božským Sudcom, ktorým je môj syn Ježiš. Modlite sa, modlite sa, deti moje na tento úmysel. Som mystická ruža, Kráľovná pokoja. S láskou ťa žehnám.
 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Eduardo Ferreira, správy.