Eduardo – Modlite sa a odpúšťajte

Panna Mária Eduardo Ferreira 13. februára 2023:

Deti moje, pozývam vás, aby ste sa modlili za mojich milovaných synov, kňazov. Moje deti, moje srdce sa raduje, keď vidím, ako moje deti realizujú moje požiadavky. Deti, modlite sa: ešte raz vás chcem varovať pred ochladzovaním viery, ktoré je v mnohých srdciach. [1]"...kvôli nárastu zla vychladne láska mnohých." (Mat 24:12) Modlite sa, deti moje.

Deti moje, náš protivník sa snaží postaviť ľudí proti sebe. Nedovoľte, aby sa to stalo. Preto je dôležité modliť sa a odpúšťať. Neboj sa. Odvaha. Som s tebou. Som vaša Matka, mystická ruža, Kráľovná pokoja. Modlite sa za Cirkev. Prichádzajú ťažké dni. S láskou ťa žehnám.

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 "...kvôli nárastu zla vychladne láska mnohých." (Mat 24:12)
Publikované v Eduardo Ferreira, správy.