Eduardo – Moja láska je nesmierna

Ježiš Eduardovi Ferreirovi 29. októbra 2023:

milovaný [pozoruhodný], v tejto chvíli hľadím na Moje deti, ktoré Ma nemilujú, ktoré nechcú byť so Mnou, ktoré nepočujú Môj hlas. Rastie počet detí, ktoré moje Srdce nesmierne zarmucujú. Koľko je tých, ktorí začínajú na mojej ceste, ale potom sa odvrátia a už Ma nechcú.
 
milovaný [množné číslo]Varujem ťa: Moja láska je nesmierna, moje milosrdenstvo je nekonečné, ale som spravodlivý a verný a nie som slepý. všetko vidím. Buďte verní a spravodliví voči všetkým. Počúvaj môj hlas, počúvaj ho. Neodvracajte uši. Bude vám odpustené, ak budete hľadať pokoru a ponížiť sa pred svojím Spasiteľom. Odpustím ti pre zásluhy mojich bolestivých rán a zo svojho milosrdenstva. Som Ježiš Nazaretský.
 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Eduardo Ferreira, správy.