Eduardo – Venujte pozornosť znameniam

Panna Mária Rosa Mystica, Kráľovná pokoja Eduardo Ferreira dňa 8. decembra 2022:

Mier. Deti moje, ja, mystická ruža, Kráľovná pokoja, som ešte raz medzi vami a chcem vás pozvať k úprimnému obráteniu. Deti moje, v rodinách musia byť chvíle modlitby. Som tu a chcem vám pomôcť. Deti moje, otvorte svoje srdcia – mnohé z nich sú zatvrdené. Toto je Hodina milosti. Som medzi vami a milosti sa rozlievajú. V tento deň modlitby, v deň slávnosti môjho Nepoškvrneného počatia, vám chcem udeliť svoje materské požehnanie. S láskou ťa žehnám. 
 

dňa 12. decembra 2022:

Mier. Deti moje, nenechajte sa odradiť. Kráčaj plný milosti. Som Nepoškvrnené Počatie, Mystická ruža, Kráľovná pokoja. Deti moje, modlite sa ruženec za pokoj vo svete, za pokoj v rodinách. Deti moje, všímajte si znamenia, ktoré Boh stále posiela ľudstvu. Deti moje, pozývam vás k obráteniu a odpusteniu. S láskou ťa žehnám.
 

dňa 13. decembra 2022:

Mier. Deti moje, otvorte svoje srdcia Božej láske. Nenechajte sa odradiť. Zostaňte pevní v modlitbe. Som tvoja Matka. Maj dôveru v moje Nepoškvrnené Srdce. Kráčajte vedľa mňa. Nepodliehajte skľúčenosti ani zúfalstvu. Modlite sa, modlite sa, moje drahé deti. Pripravte svoje srdcia na Vianoce. Modlite sa za moje úmysly. Modlite sa za mojich milovaných synov seminaristov a tiež za tých, ktorí majú [rehoľné] povolanie. S láskou ťa žehnám. 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Eduardo Ferreira, správy.