Eduardo – Prezentuj svojich farárov môjmu srdcu

Kráľovná pokoja Eduardo Ferreira 12. mája 2023:

Milé deti, pokoj. V tento deň vás ešte raz pozývam modliť sa posvätný ruženec nielen v tejto svätyni, ale aj vo vašich domovoch. Deti moje, v tento deň prosím o modlitby za svojich milovaných synov, kňazov. Stále je veľa kňazov, ktorí sú ďaleko od Ježišovej cesty, ktorý je cesta, pravda a svetlo [Sic]. Modlite sa za kňazov: len tak budú môcť cítiť plameň môjho Nepoškvrneného Srdca. Žiadam vás, nielen počas tohto mesiaca, ale vždy, keď sa budete modliť, aby ste svojich farárov predstavili môjmu materinskému srdcu. Moje srdce je stále obklopené tŕňmi kvôli mnohým kňazom. Modlite sa, deti moje. Toto je čas milosti: nepremárnite ho na veci tohto sveta. Som tvoja Matka a som tu. Deti moje, osloboďte sa od všetkého, čo vás väzní. Modlite sa srdcom. Odpustiť. Som mystická ruža, Kráľovná pokoja. S láskou ťa žehnám.
 
 
 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Eduardo Ferreira, správy.