Eduardo – Prekročenie hraníc neporiadku

Svätý Jozef Eduardo Ferreira 13. novembra 2021:

Milovaní, ja, Jozef, vás pozývam, aby ste sa teraz obrátili, pretože pre vás nemusí byť zajtrajšok. Volám ťa pre tvoju spásu. Milovaní, nezabávajte sa vulgárnymi vecami, ktoré vám kradnú čas. Nehľadajte pre seba zbytočné veci, ktoré vám zabránia dosiahnuť večný život. Viera, ktorá objíma srdce, je vierou, ktorá vedie k spáse. Milovaní, ak chcete zachrániť svoje duše, vezmite s láskou svoj kríž. Mária, vaša Matka, je vyčerpaná: slzy jej stekajú po tvári a hriechy ľudstva sa vysmievajú jej trpiacemu srdcu. Ja, Jozef, vás varujem, že ak nezmeníte svoje zvyky a svoj život, stratíte sa a nebudete môcť získať spásu. Milovaní, hriešne ilúzie tohto sveta prekročili hranice neporiadku, dokonca aj v rámci Cirkvi. Božia tolerancia už nebude stáť za toľkým zlom. Buďte vždy čistého srdca a očistite sa. Dávam ti svoje požehnanie. Ja som Jozef tesár. 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Eduardo Ferreira, správy.