Gisella - doba sa zrýchľuje

Panna Mária Gisella Cardia 24. júla 2021:

Moja dcéra, vedz, že príde to, čo nikto neočakáva: časy bežia rýchlo a zrýchľujú sa. Moja drahá dcéra, toto je najhoršie obdobie, aké ľudstvo prežíva: mnoho ľudí trpí, ale najmä tých, ktorí nepoznajú Boha. Stále existuje otvorená duchovná vojna, ale tí, ktorí sú verní, by sa nemali ničoho báť. Hovorím svojim deťom zo svetla, že sa ich zlo nebude môcť dotknúť, preto buďte radostní a pokojní, pretože prozreteľnosť k vám príde bez váhania. Vedzte, že toto je okamih voľby medzi dobrým a zlým: nech je vaše rozhodnutie pre dobré, a teda pre večný život. Moje deti, hovorím vám: všetko toto zlo sa skončí - satan využíva najslabšie a najkrehkejšie duše, ale keď príde môj Syn, všetko bude nové a obnovené. Svedčte o tom, že viera je radosť, láska a jednota. Teraz vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ja, tvoja Matka, som s tebou.

 

Súvisiace čítanie

 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Gisella Cardia, správy, Duchovná ochrana, Labor Pains.