Gisella – Klaňajte sa Najsvätejšej sviatosti

Ježiš Gisella Cardia 31. mája 2022:

Moje deti, bratia a sestry, ďakujem vám, že ste sklonili kolená pod mojím krížom. Bratia a sestry, živte sa tým, čo som vám zanechal – mojou živou prítomnosťou v tele a krvi. Klaňajte sa Najsvätejšej sviatosti a mnohé budú milosti, ktoré dostanete. Deti moje, využite tieto chvíle, keď môžete mať moje telo voľne; čoskoro vás oklamú a povedia, že je to len spomienka [1]taliansky: solo un ricordo. Osobne vám dávam toto varovanie: často čítajte sväté evanjelium – toto všetko bude zrušené a budete tak musieť robiť tajne. Hovorím vám, že toto je svätá pravda. Bratia a sestry, proste Ma o útechu a spojenie medzi bratmi a sestrami; otvorte svoje srdcia sile Ducha Svätého, ktorý z vás urobí nových ľudí. Buďte v službách najslabších, buďte pokorní a zanechajte pýchu a povýšenosť, najmä tých, ktorí čítajúc posolstvá Moje a Mojej Matky zosmiešňujú všetko, no keby len čítali, rozjímali a modlili sa, ja sám by som im v srdci odpovedal. Teraz vás žehnám v mene Otca, v mojom mene a v mene Ducha Svätého. Amen.

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 taliansky: solo un ricordo
Publikované v Gisella Cardia, správy.