Gisella - Brat proti bratovi

Panna Mária Gisella Cardia na modlitbovom večeradle v Terni, 16. septembra 2021:

Deti moje, ďakujem vám, že ste v srdciach počúvali moje volanie. Moje milované deti (kňazi) modlite sa, aby sa dary, ktoré vám boli zverené, nestratili kvôli nedodržiavaniu Božích zákonov. Moje deti, skúšky, ktoré prídu, budú milosťou pre vás a pre vaše očistenie. Politici budú jeden proti druhému, rovnako ako brat proti bratovi. Modlite sa za Cirkev. Žehnám vás teraz v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán vás bude sprevádzať do svetla, jeden po druhom.
 
Poznámky: deň po tejto správe vydala diecéza Moncton v štáte New Brunswick v Kanade dekrét zakazujúci každému, kto nebol „dvakrát očkovaný“, všetko Omše.[1]dimoncton.ca 

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 dimoncton.ca
Publikované v Gisella Cardia, správy.