Gisella Cardia - Nerozumiete!

Panna Mária Gisella Cardia 28. apríla 2020:
 
Drahé deti, ďakujem, že ste sa zjednotili v modlitbe a že ste prijali moje volanie vo svojich srdciach. Milované deti, mocní všetko naplánovali a nezohľadnili Boha. Je zbytočné, aby si naplánovali svoj útek pred tým, čo sa stane, pretože mojimi bezpečnými rajmi bude modlitba, obeta, pokánie a to, čo Boh pre vás už pripravil. Radujte sa, deti, pretože uvidíte Ježiša, ako zostupuje, keď odišiel [Porov Skutky 1:11]. Milované deti, môj Pán toľko trpí, pretože zomrel za vás a vaše hriechy, ale svet stále pôsobí v divočine. Pastieri sa nestarajú o veriacich: cirkvi sa zatvárajú a Eucharistia bude čoskoro opäť od vás odvedená. To, čo má prísť, spôsobí smrť. Ale stále tomu nerozumieš! Poslali ma, aby som vás varoval, ale mnohí moju prítomnosť ani nevedia. Modlite sa, deti! Modlite sa pod krížom môjho Syna, pretože zem je plná démonov. Človek bude bičovať proti človeku a odtiaľ začne vojna. Moji milovaní, zverte všetko svojmu Pánu. Teraz vám žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
Publikované v Gisella Cardia, správy, Čas útočiska.