Gisella – Modlite sa proti vojne

Panna Mária Gisella Cardia 25. januára 2022:

Drahé deti, ďakujem vám, že ste vo svojich srdciach odpovedali na moje volanie. Deti moje, sú to ťažké časy a prídu chvíle, keď bude zmätok ešte väčší. Deti moje, veľa sa modlite, aby sa nadchádzajúca vojna zmiernila – sila modlitby je veľká. Modlite sa za Cirkev, pretože hlad po moci prekročil všetky medze a už nemá nič spoločné s Bohom. Modlite sa za svätých kňazov, aby ich svetlo ako pravých pastierov vždy sprevádzalo na ich ceste. Keď sa modlíš a cítiš pokoj vo svojom srdci, som tu s tebou, aby som ťa chránil. Deti moje, Varovanie je veľmi, áno veľmi blízko: mnohí si kľaknú a uznajú Božiu moc, prosiac o odpustenie, a mnohí neuveria, pretože sú v zajatí moci Satana a zomrú bez pokánia. Buďte pripravené, deti, varujem vás, pretože chcem, aby všetky Moje deti boli spasené. Teraz vás žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
Publikované v Gisella Cardia, správy.