Gisella – Modlite sa a postite sa

Panna Mária Gisella Cardia 6. septembra 2022:

Deti moje, ďakujem vám, že ste odpovedali na moje volanie vo vašich srdciach: kde sú moje ďalšie deti? Modlite sa a postite sa; svet zahaľuje mnoho hriechov: počnúc potratom, pýchou, neúctou k vlastnému telu – chrámu Ducha Svätého – bezuzdná žiadostivosť, vojna, konflikty a materializmus. Vládcovia sú chytení v zlom, kňazi už nemajú úctu k môjmu Synovi Ježišovi. Si uväznený vo veciach sveta a nestaráš sa o svoje duše. Dotýkam sa zeme, aby som vás varoval: Boží hnev bude veľký, najmä pre Taliansko a Rím, sídlo Petra. Deti moje, som tu a vystieram ruky, očakávam pokánie a obrátenie týchto detí [ľudí], ktorým by bolo všetkým odpustené, keby sa vrátili k Bohu. Milované deti, teraz vás žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Gisella Cardia, správy.