Gisella – Modlite sa za moje ukrajinské deti

Panna Mária Gisella Cardia 13. mája 2022:

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu a že ste odpovedali na moje volanie vo vašich srdciach. Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa; aj dnes ako vtedy (zjavenie vo Fatime) naďalej prosím o modlitby a obrátenie. Keby sa všetko dialo, ako som žiadal, zažili by ste pokoj, no namiesto toho sa otvorili brány pekla, a ak sa neposilníte vo viere, moji maličkí, budete kráčať po ceste do záhuby. Som tu so zlomeným srdcom kvôli všetkému, čo dovoľujete. Deti moje, pozrite sa na Cirkev: nechce ma uznať za Koredemptrix. Som Kráľovná neba a zeme, ktorá vás privádza k môjmu Synovi Ježišovi. Som Jeho Matka a Matka vás všetkých: prijmite túto pravdu. Deti moje, modlite sa za moje ukrajinské deti, ktoré ešte zaživa hodili do dvoch jám. Deti moje, zem sa bude triasť stále silnejšie, ale nebojte sa, pretože som tu, aby som vás chránil. Už niet času: buďte stále duchovnejší a sledujte znamenia neba a zeme. Teraz vás zanechávam so svojím materinským požehnaním v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
 
 
Publikované v Gisella Cardia, správy.