Gisella – Po ruinách…

Panna Mária Gisella Cardia dňa 12. marca 2022:

Deti moje, ďakujem vám, že ste vo svojich srdciach odpovedali na moje volanie. Deti moje, oblohu zachvátila temnota, ktorá si vezme mnoho duší, vrátane tých, ktorí [patria do] Cirkvi. Privítajte svojich bratov a sestry [1]Pravdepodobný odkaz na vítanie utečencov pred vojnou a inými katastrofami. Poznámka prekladateľa. bez strachu, ako sa to môže stať aj vám. Deti moje, aby som vám dal útechu, hovorím vám, že po ruinách na zemi uvidíte zostupovať nový Jeruzalem a bude to podobné raju. Svet sa znovuzrodí a bude sa klaňať pred Bohom; dôjde k celosvetovej konverzii vrátane Číny; budete mať mnoho rokov mieru, harmónie a veľkej lásky medzi bratmi. Nebojte sa, pretože toto čistenie bude nevyhnutné na úplné znovuzrodenie. Ruka a ochrana nad týmto požehnaným kopcom (kopcom Trevignano Romano) tu bude vždy a bude slúžiť na obrátenie mnohých ľudí. Jedného dňa uvidíte anjelov zjavovať sa tu so Spasiteľovou korunou v rukách a so zvukom lýr budú spievať chvály a hymny Pánovi. Teraz vás zanechávam so svojím materinským požehnaním v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 Pravdepodobný odkaz na vítanie utečencov pred vojnou a inými katastrofami. Poznámka prekladateľa.
Publikované v Gisella Cardia, správy.