Gisella – Rešpektujte prorokov

Panna Mária Gisella Cardia 25. júna 2022:

Deti moje, ďakujem vám, že ste odpovedali na moje volanie vo vašich srdciach. Milované deti, v týchto výnimočných časoch nikdy neopúšťajte modlitbu a buďte si vedomí milostí, ktoré na vás zostupujú, vždy ďakujte. Deti moje, v mojich očiach a pred naším Otcom ste milované. Toto je dôvod zjavení po celom svete, aby ste boli varovaní pred nebezpečenstvom, ktoré vám hrozí, ak opustíte Boha. Deti, ďakujte a majte úctu k prorokom, ktorí boli povolaní na misiu: oni vedú Cirkev, teda vás všetkých. Cirkev netvoria len chrámy: sám Ježiš občas zbúral múry. Deti moje, toto sú tiež časy milosti a uvidíte zostupovať veľa milostí; budú slúžiť na otvorenie očí tým, ktorí neveria, že nebo je spojené so zemou a Ježiš je blízko každému z vás. Modlite sa za Španielsko. Teraz vás žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Publikované v Gisella Cardia, správy.