Gisella – Veľa sa modlite

Panna Mária Gisella Cardia 21. júna 2022:

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe a že ste pokrčili kolená. Dcéra, musíš povedať kňazom, že ich zmätok je medzi srdcom a ústami; týmto spôsobom vnášajú zmätok medzi moje deti a stále nechápu, že premena chleba a vína nastáva posvätením a zostúpením Ducha Svätého, ktorý ich premieňa na telo, krv a božstvo. Deti moje, veľa sa modlite, lebo zem je nesmierna púšť a tam, kde bude voda, spôsobí veľa škody. Deti, moji anjeli spievajú svoj nárek, pretože môj Syn Ježiš je roztrhaný bolesťou; modli sa a miluj môjho Ježiša a pamätaj, že zomrel za teba a aby ťa oslobodil od hriechu. Rímsky biskup bude napadnutý práve tými ľuďmi, ktorí ho podporujú. Teraz vás žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Publikované v Gisella Cardia, správy.