Jennifer – Svet vstúpil do času varovania

Náš Pán Ježiš Jennifer 5. júla 2023:

Moje dieťa, teraz k tebe prichádzam s veľkou naliehavosťou, pretože svet vstúpil do času varovania. Nehovorím o čase Mojej návštevy, skôr je to čas varovania, ktorý zaháji obdobie, keď celé ľudstvo bude zrazené na kolená, aby videlo svoje duše tak, ako ich vidím ja. Moje dieťa, tí, ktorí nerozpoznajú tento čas – keď sa zlo snaží povýšiť, no zároveň je preniknuté svetlom pravdy – sa ocitnú ako hlúpe panny. S veľkou naliehavosťou hovorím svojim deťom, že je čas činiť pokánie. Je čas rozpoznať hodinu, v ktorej žijete.

Som Boh opakovania. Ľudstvo sa musí odvrátiť od zla a brániť pravdu. Tí, ktorí sa odvrátia v nevedomosti, budú ako tí, ktorí nedbali na varovania Noeho. Hovorím svojmu ľudu: bráňte a chráňte moje maličké. Ako som už predtým varoval, krv nevinných je na svete, pretože príliš mnohí ich nedokázali brániť a chrániť. Beda tým, ktorí sa snažia ublížiť mojim deťom v ich hriešnej žiadostivosti. Beda tým, ktorí sa snažia zmanipulovať moje stvorenie, môj plán. Je čas, deti moje, prísť k prameňu môjho milosrdenstva. Tí, ktorí nehľadajú oceán môjho milosrdenstva, prídu do prístavu mojej spravodlivosti. Odvráťte sa od tmy a hľadajte svetlo, lebo ja som Ježiš a moje milosrdenstvo a spravodlivosť zvíťazí.

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Jennifer, správy.