Postupy a sľuby plameňa lásky

V znepokojujúcich časoch, v ktorých žijeme, Ježiš a Jeho Matka prostredníctvom nedávnych hnutí v nebi a v Cirkvi kladú v našich kolách mimoriadne milosti, ktoré máme k dispozícii. Jedným z takýchto pohybov je „Plameň lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“, nový názov pre túto nesmiernu a večnú lásku [...]

Čítaj viac

Päť Medžugorských posolstiev

Posolstvá z Medžugoria sú výzvou k obráteniu, obráteniu späť k Bohu. Panna Mária nám dáva päť kameňov alebo zbraní, ktoré môžeme použiť na prekonanie moci a vplyvu zla a hriechu v našich životoch. Toto je „Posolstvo z Medžugoria“. Účelom Panny Márie pri príchode na Zem je viesť každého [...]

Čítaj viac