Luz – Môj milovaný, nie si sám; Neboj sa…

Posolstvo nášho Pána Ježiša Krista na Luz de Maria de Bonilla 19. februára 2024:

Milované deti, prijmite moje požehnanie. Milované deti, pokračujte na ceste vnútornej zmeny, ceste k obráteniu. Zverte sa Mne a mojej svätej Matke, ktorá vás v každom čase chráni. Buďte stvoreniami dobra, požehnaním pre všetkých svojich bratov a sestry, vyžarujúc Moju lásku v tomto čase, keď nedostatok lásky presadzuje srdcia ako parazit. Deti moje, musíte sa pripraviť na to, aby ste sa v naliehavých časoch, ktoré budete musieť prežiť kvôli neposlušnosti ľudstva, mohli zbaviť nástrah a strachu a čeliť všetkému, čo príde s vierou. Buď pomocníkom svojim blížnym, aby neupadli do zúfalstva a nekonali unáhlene. Zdá sa, že obloha horí, postupuje z krajiny do krajiny a potom tmavne; v tomto bode sa nehýbte; zostaňte tam, kde ste a obetujte sa Mi, uznajte svoje chyby a modlite sa, modlite sa. (porov. Mt 26:41; Lk 21:36)

Milovaný, moje mystické telo bude trpieť, pretože Ma miluje „v duchu a pravde“ (Jn. 4:23); budete nielen trpieť prenasledovaním, ale aj bolesťou, keď zažijete opovrhnutie, ktorému budem vystavený mojimi deťmi a tými mojimi deťmi iného presvedčenia, ktoré vstúpia do mojich kostolov, aby ma znesvätili. Smútim, deti moje, smútim nad toľkými priestupkami, nad toľkým znesvätením toho, čo je posvätné!

Drahé deti, môj milovaný anjel pokoja [1]O Anjelovi pokoja:, Môj milovaný vyslanec, prichádza, aby vám pomohol. Toto stvorenie z môjho domu k vám príde, aby vám ukázalo pravú lásku. Moju lásku, z ktorej pil a ktorou bol živený jeho duch, aby ju dal ľudstvu, ktoré ho nespozná, bude ho nenávidieť, a keď ho spozná, neprijme ho. Bude vystavený veľkým skúškam, bude zranený a prenasledovaný na príkaz Antikrista. Môj milovaný svätý Michal Archanjel ho bude chrániť a brániť svojím štítom. Môj anjel pokoja, môj vyslanec, príde, aby sa odovzdal každému, kto ho chce počúvať a znovu objaviť cestu do môjho domu.

Vopred som spomenul Môjho posla vo veľmi dobre známej forme Mariánskej invokácie*, ale zatiaľ sa nenašiel pre nedostatok otvorenosti voči zjaveniam. Budú ho nasledovať ženy viery a skupina mojich verných detí, ktoré uvidia zázraky; budú ho rešpektovať a milovať. Jeho slovo pochádza z Môjho domu, jeho rozlišovacím znakom je Moja láska. [* Španielsky Advocación = titul, forma vzývania, napr. 'Naša Pani, Kráľovná pokoja', 'Panna všetkých národov', 'Panna Zjavenia'... Poznámka prekladateľa.]

Milé deti, staňte sa duchovne zrelšími! Bezprostredne sa blíži odpadnutie v mojej Cirkvi. Diabol vie, že mu nezostáva veľa času a snaží sa mojim deťom predkladať modlárstvo, klamstvá a klamstvo, aby ich zmiatol a tým zvýšil svoju štedrosť duší. Toto je čas prípravy uprostred bolesti tohto pôstu. Je to chvíľa pre duchovnú silu prostredníctvom viery, nádeje a lásky. Bez toho, aby ste zabúdali, že si musíte naplniť ruky dobrými skutkami, nezabudnite tieto dobré skutky vykonávať osvietené Mojím Svätým Duchom a vierou tých, ktorí Ma milujú. Pozývam vás, aby ste boli duchovne múdri a poznali moje Slovo, (porov. Jn 5), pretože nechcem pohanskú múdrosť, ale zameranú na Moje Slovo, ktoré je a bude navždy a navždy (porov. Mt. 24:35).

Modlite sa, deti moje; modlite sa za krajiny, ktoré budú trpieť zemetraseniami, vrátane Argentíny, štátu Baja California, Kostariky, Brazílie, Anglicka, Mexika, Nikaraguy.

Modlite sa, deti moje; modlite sa za svojich bratov a sestry, za tých, ktorí napriek tomu, že sú nevinní, sú odvedení do vojny.

Modlite sa, deti moje; modlite sa za tých, ktorí padnú na Balkáne a spôsobia zdesenie ľudstva.

Modlite sa deti moje; modlite sa jeden za druhého.

Počas pôstu zostaňte duchovne bdelí. Jedna osoba by mala byť ramenom ich brata. Nech je iná ruka ich brata. Nech je ďalším charita. Nech je iná láska k blížnemu. Nech je iné slovo, ktoré dáva silu. Nech je iná ruka, ktorá dvíha padlých. Modlite sa v sezóne aj mimo nej. Zlo neprestáva, zatiaľ čo moje deti sa pozastavujú nad hlúposťami. Privítajte skúšky s láskou a pokračujte v ceste skôr, ako vás zastaví diabol. Moji milovaní, nie ste sami; neboj sa, ale boj sa robiť zlo. Vy ste moje milované deti a ja na vás hľadím s láskou, s večnou láskou.

Žehnám vám.

Váš Ježiš

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

 

Komentár Luz de María

Bratia a sestry, nebesia počas ľudských dejín posielali zvláštnych ľudí, aby prebudili svoje deti z duchovnej letargie, v ktorej vždy žili vďaka ľudskej vôli. Hoci človek neposlúcha, nebo prekypuje milosrdenstvom v obave, aby sa väčšina ľudstva obrátila a získala večnú spásu. Ani táto doba, v ktorej žijeme, nie je iná. Najsvätejšia Trojica pošle na pomoc tejto generácii človeka naplneného Duchom Svätým, najmä pokiaľ ide o duchovný rast a pochopenie, že bez Boha nemôžeme žiť, aby sme žasli nad Božou všemohúcnosťou.

Vyslanec príde po predstavení Antikrista svetu, aby si ho s ním nepomýlili. To je dôvod, prečo príde v tých najkrutejších chvíľach, aké ľudstvo zažilo; jeho poslaním je zachrániť čo najväčší počet duší a postaviť sa Antikristovi, aby ho demaskoval. Vyslanec, naplnený materinskou láskou našej Najsvätejšej Matky, bude spolu s nebeskými armádami bojovať v najzúrivejšom duchovnom boji posledných čias, pod velením Naša Kráľovná a Matka, ktorá rozdrví hlavu Satana a nakoniec , Nepoškvrnené Srdce Panny Márie zvíťazí.

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS

24.02.2013

Deti, nebojte sa, nebojte sa. Pošlem svoje légie zhora, aby bránili moju Cirkev a s nimi pošlem obrancu, ktorý bude bojovať proti zlu a proti Antikristovi, ktorého porazí.

Amen.

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 O Anjelovi pokoja:
Publikované v Luz de Maria de Bonilla.