Luz – Potrebujete jedlo Eucharistie

Sv. Michala archanjela Luz de Maria de Bonilla 12. mája 2022:

Milované deti Ružencovej Panny Márie z Fatimy, v tento sviatočný deň vás ako Boží ľud pozývam, aby ste prijali výzvu našej Kráľovnej modliť sa ruženec a vytrvať v tomto akte viery, lásky, vďačnosti a o rovnaký čas odškodnenia za urážky spáchané touto generáciou na našom Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi a na našej Kráľovnej a Matke. Ľudstvo naďalej klopýta kvôli svojmu arogantnému „vnútornému Babylonu“ [1]por. Gen 11: 1-9, zanechávajúc poriadok, pokoj, úctu, lásku k blížnemu, dobročinnosť a odpustenie. Ľudstvo zachvátil zmätok, ktorý pozdvihol svoj „vnútorný Bábel“, nafúkol ľudské ego tak, že ich cieľom nie je mier, ale nadvláda a moc.

Naša Kráľovná podáva ruku prostému a pokornému srdcu... tým, ktorí milujú „v duchu a v pravde“... tým, ktorí bez malicherných záujmov hľadajú spoločné dobro a nezanedbávajú ľudí, ktorí sú zaťažení hriechmi a ktorí v pokání hľadajú odpustenie, aby si zachránili duše. Naša Kráľovná a Matka si želá, aby všetky Jej deti boli zachránené, a preto chodí medzi toto ľudstvo a hýbe srdciami, aby boli obmäkčené. Potrebujete jedlo Eucharistie... Je naliehavé, aby ste prijímali božské jedlo s úplnou úctou a správne pripravené.

Tento čas a jeho udalosti vás vystavujú skúške; preto sa odteraz obetujte, žehnajte, modlite sa, obetujte sa na nápravu za hriechy a ako obetu za vaše osobné obrátenie a obrátenie vašich bratov a sestier. Deti Panny Márie: so svätým ružencom v rukách sa pripravte na pevnú vieru. Tento moment je rozhodujúci.

Konflikty napredujú a armády zaslepené ambíciou dobyť budú napredovať bez ohľadu na to; znesväcujú kostoly, ktoré budú musieť byť zatvorené, aby už neboli znesvätené, a ľudstvo premôže bolesť a spustošenie. Preto sa živte Telom a Krvou Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Majte na pamäti, že Anjel pokoja [2]Zjavenia o Anjelovi pokoja: príde v sprievode našej kráľovnej. Obloha bude žiariť pri ohlasovaní takého veľkého zázraku Božskej Lásky, pretože ľudia nie sú hodní takého veľkého činu lásky od Večného Otca. Anjel pokoja je nádejou pre tých, ktorí vytrvajú, ochranou pre pokorných a utláčaných a prístreškom pre bezmocných.

Buďte skutočnými deťmi našej Kráľovnej a Matky; dovoľte jej, aby viedla a prihovárala sa za každého jedného z vás, aby ste pod jej ochranou odolali s pevnou vierou počas priebehu skúšky a neupadli do zvrátenosti Antikrista. Ako princ nebeských légií vás upozorňujem, aby ste dozreli vo viere vzhľadom na skúšky, ktorým bude ľudstvo čeliť.

Zemetrasenia budú pokračovať so zvýšenou silou; modlite sa za tých, ktorí budú v dôsledku toho trpieť.

Miluj našu Kráľovnú a Matku; váž si ju ako vzácnu perlu, uctievaj ju – je Matkou nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Najsvätejšia Trojica zverila ochranu každého z vás našej Kráľovnej a Matke v tomto čase, ktorý je v dejinách ľudstva taký kritický. Milovaní, buďte pevní vo viere, zachovajte jednotu a bratskú lásku. Kresťanov tak treba uznávať – v bratskej láske. [3]por. Jn 13: 35. So svojimi nebeskými légiami a svojím mečom na výsosti ťa chránim a žehnám.

 

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu
Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu
Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

 

Komentár Luz de Maria

Bratia a sestry, v tento výnimočný dátum pre kresťanstvo a tónom tejto výzvy nášho váženého svätého Michala Archanjela sa nám ukazuje naliehavosť zostať v stave duchovnej bdelosti – nie zo strachu, ale pracovať a konať. v rámci Božej vôle. Svätý Michal Archanjel nás vedie k tomu, aby sme sa pozreli do seba, do babylonskej veže sebectva, závisti, chamtivosti, zášti, zámerného zabúdania na nášho Pána Ježiša Krista a na našu Kráľovnú a Matku, čím uľahčujeme nepriateľovi duše preniknúť v ľudských bytostiach a prinútiť ich slúžiť v jeho radoch.

Nie je to ľahké obdobie... Koľko ľudí je ľahostajných k realite, v ktorej žijeme! Je bolestné vidieť, že duše sa strácajú pre zmätok spôsobený ideológiami, ktoré vstúpili do Cirkvi, a pre apatiu v boji proti zlu. Koľko z Božích detí si neuvedomuje, čo má prísť, a získavajú poznanie toho, čo má prísť, prostriedkami, ktoré prekrúcajú pravdu!

Bratia a sestry, Panna Mária z Fatimského ruženca nám už odhalila, čo teraz ako ľudstvo prežívame; nemôžeme to skryť, rovnako ako nemôžeme skryť nádej obsiahnutú v jej posolstve: nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Bez toho, aby sme stratili vieru v Božiu ochranu, v materskú ochranu a ochranu svätého Michala Archanjela a jeho nebeských légií, pozdvihnime svoj hlas a povedzme:

Môj Bože, verím, zbožňujem, dúfam a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí v Teba neveria, nezbožňujú, nedúfajú a nemilujú.

Môj Bože, verím, zbožňujem, dúfam a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí v Teba neveria, nezbožňujú, nedúfajú a nemilujú.

Môj Bože, verím, zbožňujem, dúfam a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí v Teba neveria, nezbožňujú, nedúfajú a nemilujú.[4]Modlitba, ktorú anjel učí deti vo Fatime. Poznámka prekladateľa.

Amen.

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 por. Gen 11: 1-9
2 Zjavenia o Anjelovi pokoja:
3 por. Jn 13: 35
4 Modlitba, ktorú anjel učí deti vo Fatime. Poznámka prekladateľa.
Publikované v Luz de Maria de Bonilla, správy.