Luz – Zjednoťte sa v modlitbe . . .

Sv. Michala archanjela Luz de Maria de Bonilla 12. júna 2022:

Milovaný ľud nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista; ži pod ochranou Božej vôle, aby tvoje skutky a činy boli v súlade s dispozíciou nášho Kráľa a nie s dispozíciou svetských mocností. Ako knieža nebeských légií vás žiadam, aby ste vždy odovzdali všetky svoje skutky a činy nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi ako náhradu za urážky ľudstva a za spásu duší. Čím viac sa zapojíte do tejto ponuky, tým pevnejšia a vyššia je stena a tým odolnejšia voči diablovým útokom.

Máte to šťastie, že vopred viete, čo nebo očakáva a čo si praje od svojich detí. Máte šťastie, že viete, ktorým smerom by ste sa mali vydať, modliť sa za to, a tak zostať v rámci Božej vôle. Ako sa čas kráti, zlo sa v ľudstve stáva čoraz prítomnejším a viditeľnejším v rôznych podobách. Toto sa stalo v histórii ľudstva. V tomto čase sa Diabol a jeho prisluhovači začlenili do inštitúcií spoločnosti, očernili ich a posunuli ďaleko od Božej vôle.

Ako princ nebeských légií vás pozývam, aby ste sa zjednotili v modlitbe, aby sa intenzita veľkého zemetrasenia, ktoré čoskoro nastane na Zemi, v miestach, kde sa zbiehajú veľké tektonické zlomy, zmenšila. Pozývam vás, aby ste sa 7 dní modlili svätý ruženec a klaňali sa nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Tieto skutky lásky treba ponúknuť za:

    • celé ľudstvo zaslepené diablom,
    • pre ľudí chorých na tele alebo na duchu
    • a aby viera bola pevná v každom Božom dieťati.

Táto forma modlitby bude bojovať proti zlu a bratsky zjednotí Božie deti, posilní vieru a dôveru v Božiu ochranu. Milované deti Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista; hovorím k vám, k vám, ktorí ste počuli a máte zavreté uši ako väčšina ľudstva, k vám, ktorých Kráľovstvo Božie poučilo a ktorí odmietate pochopiť; hovorím k vám. . .

Čelíte pohrome nedostatku jedla, ekonomického nedostatku, nedostatku lásky k blížnemu, nedostatku dobročinnosti a nedostatku viery. Poponáhľajte sa, deti našej Kráľovnej a Matky! Je naliehavé, aby bol Boží ľud pripravený duchovne aj materiálne. Veľké národy prejdú cez téglik a malé krajiny budú trpieť. Mali by ste urobiť opatrenia podľa možností každej osoby; musíte byť diskrétni, aby ste sa nestali obeťou vlkov.

Modlite sa, Boží ľud, modlite sa za Argentínu: prídu sociálne nepokoje, jej pôda sa otrasie.

Modlite sa, ľud Boží, modlite sa za Čile: jeho pôda bude silne otrasená.

Modlite sa za Strednú Ameriku: bude otrasená – modlite sa.

Modlite sa za poľutovaniahodné udalosti v Spojených štátoch.

Modlite sa, deti Božie, modlite sa za Japonsko: jeho pôda sa otrasie.

Modlite sa, Boží ľud, modlite sa za Španielsko: bude otrasené.

Modlite sa Boží ľud, modlite sa za Francúzsko: stane sa obeťou teroru.

Modlite sa, ľud Boží, modlite sa za celé ľudstvo, aby zvíťazila viera a aby sa žiadne dieťa z Božieho ľudu nezmocnilo strachu.

S vysoko vztýčeným mečom odháňam prisluhovačov zla a chránim ľud nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ako mi bolo prikázané. Pokračujte v jednote bez ustupovania: v modlitbe, deti, v modlitbe, neškodiť blížnemu a byť poslami lásky. Žehnám vás, chránim a pozývam v Láske nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

 

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu
Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu
Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

 

Komentár Luz de Maria

Bratia a sestry vo viere; Svätý archanjel Michal, ochranca Božieho ľudu, nám svojimi slovami umožňuje predvídať ťažké udalosti, ktoré sa stanú na Zemi a ktoré budú ľudstvu spôsobovať bolesť. Nikdy nie je neskoro, nikdy. Máme čas, kým ešte žijeme: čas na nápravu a návrat na Božiu cestu.

Svätý Michal nám jemne vysvetľuje, že táto generácia, podobne ako predchádzajúce generácie, mala požehnanie, že bola varovaná z neba, a predsa, ako predchádzajúce generácie, tí, ktorí videli, neveria a tí, ktorí počuli, neveria. . .

Pre nás ako Boží ľud je povzbudzujúce, že z Božieho príkazu nám svätý archanjel Michal hovorí, akú modlitbu máme v tomto čase predniesť, a hovorí nám, aby sme sa 7 dní klaňali Najsvätejšej sviatosti. To nám pripomína zničenie hradieb Jericha (porov. Joz 6-15). Tak isto sme povolaní zbúrať múry, ktoré diabol umiestnil okolo Božích detí, aby sa lampa neskrývala, ale aby vydávala svetlo, ktoré má na Božiu slávu.

Bratia a sestry, prostredníctvom kanála YouTube Revelaciones Marianas oznámime deň, kedy sa začne modlitba posvätného ruženca a adorácia Ježiša vo sviatosti.

https://www.youtube.com/c/RevelacionesMarianasLM

 
Amen.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Luz de Maria de Bonilla, správy.