Manuela – Si v súžení

Ježišu, Kráľu milosrdenstva Manuela Stracková dňa 25. marca 2024:

...Keby ľudia nezatvrdili svoje srdcia a neotvorili by ich láske Večného Otca, zavládol by pokoj. Otcove prikázania by sa dodržiavali a k ​​potratom by nedošlo. Ako chcete zachovať pokoj, ak obetujete svoje deti duchu doby (Zeitgeist)? Tí, ktorí sa modlia, budú požehnaním v tomto čase súženia. Takto sa pozerám na svoju Cirkev, ktorú milujem z celého srdca. Som úplne vo sviatostiach mojej svätej cirkvi. Žijem v nej! Skrze moju svätú Cirkev budete spasení, ak budete žiť v posväcujúcej milosti, a preto vás veľmi prosím, aby ste sa vydali cestou obrátenia, pretože je to cesta mojej lásky, mojej nekonečnej lásky. Pozrite sa na Cirkev: ona ma nasleduje. V čase súženia vstupuje do umučenia a je na ceste na Golgotu. Pozrite sa, aký veľký zmätok je vo svete, tak ako to bolo medzi Mojimi v čase [Môjho pozemského života]. Kto má silu a odvahu vyznávať mňa, vyznávať Sväté písmo? Moji boli v tom čase pokúšaní Satanom; stratili odvahu a to isté platí aj dnes. Preto ich volám: Majte odvahu, zostaňte pevní a zjednoťte sa v pravej viere, vo viere svojich otcov vo viere!...Som Veľkňaz Večného Otca, pamätajte na to! Nikto nemôže prísť k Otcovi, iba cezo mňa! Toto je moja veľkňazská modlitba. Modlil som sa to za svojich. Aj vy ste moji priatelia a ste chránení v mojej láske. Naberte odvahu a nebojte sa! Večný Otec dovoľuje veľa vecí, pretože slúžia na to, aby vás očisťovali. Vedzte, že žijete v čase súženia. Ale toto súženie je tiež časom radosti pre Mojich, pretože prichádzam k vám a dávam vám svoju milosť... Pamätajte, drahí priatelia, tí, ktorí nerobia dobro, sa budú musieť zodpovedať aj Večnému Otcovi. Znovu hovorím: Diabol [Diabolos] je vo vašej krajine taký silný, pretože dobro sa zanedbáva! Preto som šťastný, keď konáte dobro, keď konáte pokánie, žiadate o nápravu a pustíte sa do modlitby! Počúvajte Moje Slovo a nechajte ho preniknúť do vašich sŕdc. Čas na konverziu je tu!

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Manuela Stracková, správy.