Marija - Život je krátky

Panna Mária, Marija, jedna z Vizionári Medžugoria , 25. septembra 2021:

Milé deti! Modlite sa, svedčte a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma stále posiela, aby som vás viedol na ceste svätosti. Uvedomte si, milé deti, že život je krátky a večnosť na vás čaká, aby ste vzdali slávu Bohu svojou bytosťou, so všetkými svätými. Malé deti, nestarajte sa o pozemské veci, ale túžte po nebi. Nebo bude vašim cieľom a vo vašom srdci začne vládnuť radosť. Som s vami a žehnám vás všetkých svojim materinským požehnaním. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy.