Marija – Budúcnosť je na rázcestí

Panny Márie Mariji, jednej z Vizionári Medžugoria 25. januára 2023:

Milé deti! Modlite sa so mnou za mier, pretože Satan chce vojnu a nenávisť v srdciach a národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstom a pokáním, aby vám Boh dal pokoj. Budúcnosť je na križovatke, pretože moderný človek nechce Boha. Preto ľudstvo smeruje do záhuby. Vy, milé deti, ste moja nádej. Modlite sa so mnou, aby sa uskutočnilo to, čo som začal vo Fatime a tu. Buďte modlitbou a svedčte o pokoji vo svojom okolí a buďte ľuďmi pokoja. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Medjugorje, správy.