Marija – Satan ťa chce zviesť

Panna Mária, Marija, jedna z Vizionári Medžugoria 25. februára 2023:

Milé deti! Stále sa obracajte a oblečte sa do kajúcich rúch a do osobnej, hlbokej modlitby; a v pokore hľadaj pokoj od Najvyššieho. V tomto čase milosti ťa chce Satan zviesť; ale vy, milé deti, dívajte sa na môjho Syna a nasledujte Ho smerom na Kalváriu v odriekaní a pôste. Som s vami, pretože Najvyšší mi dovoľuje milovať vás a viesť vás k radosti srdca vo viere, ktorá rastie pre všetkých, ktorí milujú Boha nadovšetko. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Medjugorje, správy.