Martin – Bojuj s klamstvami

Panna Mária k Martin Gavenda v Dechticiach, Slovensko, 15. septembra 2022:

Moje milované deti! Svätým krstom ste sa stali Božími deťmi. Ste chrámom Najsvätejšej Trojice. Preto žite v posväcujúcej milosti, aby ste žili vo svätosti, ako sa patrí na Božie deti. Bojujte proti klamstvám tohto sveta modlitbou a hlásaním pravdy – najmä teraz, keď sa hriech nemravnosti a Sodomy, ktorý je ohavnosťou v Božích očiach, šíri po celom svete. Božie deti a moje deti sú povolané k svätosti. Nechajte svoje mysle a srdcia myslieť na sväté veci a rozjímať o nich. Utešujte naše zjednotené srdcia a žite životy modlitby, pokánia a sebazaprenia. Naše sväté srdcia sú vaším útočiskom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Martin Gavenda, správy.