Martin – Chráň svoje duše...

Panna Mária k Martin Gavenda in Dechtice (Slovensko), 15. júna 2023:

Moje milované deti, pozrite sa na Najsvätejšie Srdce Ježišovo spojené s mojím Nepoškvrneným Srdcom. Spája ich Duch Svätý, ktorý sa stavia proti skazenému duchu tohto sveta. Požiadajte Ducha Svätého, aby vás tak tesne spojil s našimi Svätými Srdcami, aby sa váš život stal cnostným a svätým, tak ako sú cnostné a sväté naše Sväté Srdcia. Chráňte svoje duše vrúcnou modlitbou a čistou vierou, aby vás satan neotrávil svojou nenávisťou a zlom. Naše Najsvätejšie srdcia a svätý Michal Archanjel sú vám blízko. Zverte sa do našej ochrany. Deti moje, bojujte a potláčajte zlo pravdou viery. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Martin Gavenda, správy.