Martin - Dve ubližujúce srdcia

Panna Mária Kráľovná pomoci Martin Gavenda 15. septembra 2021:

Moje milované deti! Pozrite sa na Najsvätejšie Srdce môjho Syna a moje čisté Srdce, ktorému ste sa s láskou zasvätili. Naše Srdce horia láskou k vám a vy ste prijali toto svetlo lásky. Ale sú tiež pokrytí tŕňmi urážok, nevďačnosti a pohŕdania, pretože nie je dostatok pokánia. Preto šírte svetlo pravdy, že pokánie musí byť vykonané za všetko zlo, ktoré sa deje vo svete, a tým ubližuje našim svätým srdciam. Moje deti, ktoré sa nám úplne oddali, vedia, že tak, ako sú naše srdcia zranené, bude z budúcich udalostí trpieť aj vaše srdce. V tichu, zjednotení s nami, ponúknite bolesti svojho srdca ako pokánie za zmierenie za urážky trojjediného Boha. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Martin Gavenda, správy.