Martin – Mnohí sú unavení, ranení a chorí...

Panna Mária Martin Gavenda v Dechticiach, Slovensko, 15. februára 2023:

Moje milované deti!
 
Mnohí z vás sú unavení z tohto sveta, zranení a chorí. Hľadajte uzdravenie vo sviatosti zmierenia a vo svätých sviatostiach. Oslobodenie od hriechu je najdôležitejšie uzdravenie. Prijatím Svätého Tela môjho Syna ste uzdravení. Moje najčistejšie Srdce, Jeho láska a milosti Božie, ktoré vám dávam cez svoje starostlivé ruky, vás uzdravujú.
 
Nepotrebujete liečenie od samozvaných charizmatických liečiteľov vkladaním rúk. Na svätý život potrebujete sväté sviatosti.[1]Toto je trochu záhadný odkaz na „falošné charizmatické spôsoby“ v jednom zo starších odkazov Martina Gavendu. Čo sa takmer určite deje na Slovensku (rovnako ako v Poľsku), je, že veriacich odvádzajú od sviatostného života „charizmatickí“ liečitelia. 
 
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Panna Mária Martin Gavenda v Dechticiach, Slovensko, 15. januára 2023:

Moje milované deti!
 
Mojou materinskou túžbou je, aby ste aj naďalej zostali so mnou zjednotení. Takto vás budem môcť chrániť pred skazou tohto sveta. Nech sú vaše duše spojené s mojou dušou, aby ste zvelebovali Boha. Nech je váš duch spojený s mojím duchom, aby ste sa radovali v Bohu, našom Spasiteľovi. Nech sú vaše srdcia v mojom Srdci, aby ste milovali Boha a žili pre Neho. Buďte poslami môjho posolstva, aby stratení vedeli, že Najsvätejšia Matka ich hľadá, aby ich duše boli zachránené.
 
Bohužiaľ, mnohé z mojich detí opustili jednotu so mnou a prijali vedenie nečistých duchov. Stále sa môžu vrátiť na cestu Nepoškvrneného Srdca tvojej Matky, aby opäť patrili Bohu.
 
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Panna Mária Martin Gavenda v Dechticiach, Slovensko, 15. decembra 2022:

Moje milované deti!
 
Kedykoľvek upriete svoj pohľad na mňa, Kráľovnú pomoci, v mojom náručí uvidíte jediného a pravého Boha. Pri svätom mene Ježiš sa skloní každé koleno. Príďte a pokloňte sa Spasiteľovi. Príďte k Nemu s čistým a pokorným srdcom. Keď ste v prítomnosti Spasiteľa v Eucharistii, klaňajte sa mu s bázňou, láskou a úctou. Sväté prijímanie je najsvätejšia a najvzácnejšia chvíľa. Prijmite to v posvätnej úcte a úcte. Kto tak neurobí, nech sa vráti k pietnemu svätému prijímaniu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 Toto je trochu záhadný odkaz na „falošné charizmatické spôsoby“ v jednom zo starších odkazov Martina Gavendu. Čo sa takmer určite deje na Slovensku (rovnako ako v Poľsku), je, že veriacich odvádzajú od sviatostného života „charizmatickí“ liečitelia.
Publikované v Martin Gavenda.