Martina – Vytrvalo sa modlite ruženec

Panna Mária Martin Gavenda októbra 15 2022,

Moje milované deti! Pokračujte v každodennej modlitbe svätého ruženca. Nech vás povzbudí vo svätej vytrvalosti príklad všetkých svätých, ktorí sa denne modlili túto pre mňa tak drahú modlitbu, pretože ma ctili a milovali. Vedeli, že pravá láska a úcta ku mne ich navždy spojí s milovaným Trojjediným Bohom. Modlite sa aj za duše v očistci, ktoré prosia o modlitby, aby sa im modlitbou otvorili brány neba. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Martin Gavenda, správy.