Medžugorie - Čas pôrodu

Panna Mária, Marija, jedna z Vizionári Medžugoria 25. januára 2021:

Milé deti! V tejto chvíli vás pozývam k modlitbe, pôstu a odriekaniu, aby ste boli silnejší vo viere. Toto je čas prebudenia a pôrodu. Ako príroda, ktorá sa dáva, aj vy, malé deti, premýšľajte, koľko ste dostali. Buďte radostnými nositeľmi mieru a lásky, aby to bolo pre vás dobré na zemi. Túžiť po nebi; a v Nebi niet smútku ani nenávisti. Preto sa, malé deti, znovu rozhodnite pre obrátenie a nechajte vo svojom živote začať vládnuť svätosť. Ďakujem, že ste odpovedali na moju výzvu.
 

Publikované v Medjugorje, správy.