Silná výzva k pokániu

Dr. Ralph Martin, uznávaný učiteľ katolíckej viery a mnohými považovaný za proroka v pravom slova zmysle, opäť raz dal mocné slovo a varovanie Cirkvi, aby brať Sväté písmo vážne. Pozrite si „Žiť ako katolíci v náročných časoch“. Začnite pozerať o 47:05 vo videu:

 

 

Publikované v správy, Iné duše, biblie.