Najväčšia revolúcia

Svet je pripravený na veľkú revolúciu. Po tisíckach rokov takzvaného pokroku nie sme o nič menej barbarskí ako Kain. Myslíme si, že sme pokročilí, no mnohí nevedia, ako zasadiť záhradu. Tvrdíme, že sme civilizovaní, no sme viac rozdelení a v nebezpečenstve masového sebazničenia ako ktorákoľvek predchádzajúca generácia. Nie je to maličkosť, čo Panna Mária povedala prostredníctvom niekoľkých prorokov, že „Žiješ v čase horšom, ako bol čas potopy,“ ale dodáva, "...a nadišla chvíľa tvojho návratu." Ale vrátiť sa k čomu? Na náboženstvo? Na „tradičné omše“? Pred Druhým vatikánskym koncilom...?

čítať Najväčšia revolúcia Mark Mallett na Slovo Teraz

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Od našich prispievateľov, Slovo Teraz.