Písmo – skutočná láska, skutočné milosrdenstvo

Ktorý človek z vás má sto oviec a jednu z nich stratí
by nenechal deväťdesiatdeväť v púšti
a ísť za strateným, kým ho nenájde?
A keď to nájde,
s veľkou radosťou si ho kladie na plecia
a po jeho príchode domov,
zvoláva svojich priateľov a susedov a hovorí im:
Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. 
Poviem vám, rovnakým spôsobom
v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie
než vyše deväťdesiatdeväť spravodlivých
ktorí nepotrebujú pokánie. (Dnešné evanjelium, Lk 15:1-10)

 

Je to možno jedna z najnežnejších a najupokojujúcejších pasáží z evanjelií pre tých, ktorí sú stratení alebo pre tých, ktorí sa usilujú o svätosť, a predsa sa chytia do pasce hriechu. To, čo priťahuje Ježišovo milosrdenstvo k hriešnikovi, nie je len skutočnosť, že jeden z Jeho baránkov sa stratil, ale je ochotný vrátiť sa Domov. Lebo v tomto evanjeliovom úryvku je naznačené, že skutočne hriešnik sa chce vrátiť. Radosť v nebi nie je preto, že hriešnika našiel Ježiš, ale práve preto, že hriešnik robí pokánie. Inak by Dobrý pastier nemohol položiť tohto kajúceho baránka na svoje plecia, aby sa vrátil „domov“.

Možno si predstaviť, že medzi riadkami tohto evanjelia je dialóg v tomto zmysle...

Ježiš: Úbohá duša, vyhľadal som ťa, teba, ktorý si uviaznutý a lapený v ostružinách hriechu. Ja, ktorý som samotná LÁSKA, vás túžim rozmotať, zdvihnúť, obviazať vám rany a odniesť vás Domov, kde vás môžem vychovávať k celistvosti – a svätosti. 

Jahňacie: Áno, Pane, opäť som zlyhal. Odišiel som od svojho Stvoriteľa a to, čo viem, je pravda: že som stvorený, aby som Ťa a svojho blížneho miloval ako seba samého. Ježišu, odpusť mi tento moment sebectva, svojvoľnej vzbury a nevedomosti. Ľutujem svoj hriech a chcem sa vrátiť Domov. Ale v akom som stave! 

Ježiš: Moja maličkosť, pripravil som pre teba opatrenia – sviatosť, pomocou ktorej ťa chcem uzdraviť, obnoviť a preniesť Domov do srdca Nášho Otca. Boli by sme dušou ako chátrajúca mŕtvola, aby z ľudského hľadiska neexistovala [nádej] na obnovu a všetko by už bolo stratené, nie je to tak s Bohom. Zázrak Božieho milosrdenstva obnovuje túto dušu v plnom rozsahu. Ó, akí biedni sú tí, ktorí nevyužívajú zázrak Božieho milosrdenstva! [1]Ježiš ku svätej Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 1448

Jahňacie: Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosrdnej lásky; vo svojom veľkom zľutovaní znič moje prestúpenia. Dôkladne zmy moju vinu; a očisti ma od môjho hriechu. Lebo ja poznám svoje prestúpenia; môj hriech je vždy predo mnou. Stvor mi čisté srdce, Bože; obnov vo mne pevného ducha. Navráť mi radosť zo svojej spásy; podopieraj ma ochotným duchom. Moja obeta, Bože, je zlomený duch; skrúšené, pokorné srdce, Bože, nebudeš opovrhovať.[2]zo žalmu 51

Ježiš: Ó, duša ponorená do tmy, nezúfaj. Všetko ešte nie je stratené. Poďte a zverte sa svojmu Bohu, ktorý je láskou a milosrdenstvom ... Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť ku Mne, hoci jej hriechy sú také šarlátové ... Nemôžem potrestať ani toho najväčšieho hriešnika, ak sa odvolá na Môj súcit, ale na naopak, ospravedlňujem ho vo svojom nevyspytateľnom a nevyspytateľnom milosrdenstve. [3]Ježiš ku svätej Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej duši, Denník, n. 1486, 699, 1146

Jahňacie: Pane Ježišu, aké sú tieto rany na tvojich rukách a nohách a dokonca aj na tvojom boku? Nebolo tvoje telo vzkriesené z mŕtvych a úplne obnovené?

Ježiš: Môj maličký, nepočul si: „Tvoje hriechy som vyniesol na svojom tele na kríži, aby si bez hriechu žil pre spravodlivosť. Mojimi ranami ste boli uzdravení. Lebo ste zablúdili ako ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a strážcovi svojich duší."[4]porov. 1 Pet 2:24-25 Tieto rany, dieťa, sú mojím večným vyhlásením, že som Milosrdenstvo. 

Jahňacie: Ďakujem ti, môj Pane Ježišu. Prijímam Tvoju lásku, Tvoje milosrdenstvo a túžim po Tvojom uzdravení. A predsa som odpadol a zničil som, čo dobré si mohol urobiť. Naozaj som všetko nepokazil? 

Ježiš: Nehádaj sa so mnou o svojej úbohosti. Potešíte ma, ak mi odovzdáte všetky svoje ťažkosti a trápenia. Hromadím na vás poklady mojej milosti. [5]Ježiš ku svätej Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 1485 Okrem toho, ak sa vám nepodarí využiť príležitosť, nestrácajte pokoj, ale hlboko sa predo mnou pokorte a s veľkou dôverou sa úplne ponorte do môjho milosrdenstva. Týmto spôsobom získate viac, ako ste stratili, pretože pokornej duši sa udelí viac priazne, ako sama duša žiada...  [6]Ježiš ku svätej Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 1361

Jahňacie: Ó, Pane, nie si len Milosrdenstvo, ale aj Dobrota sama. Ďakujem ti, Ježiš. Znova sa ukladám do Tvojho svätého náručia. 

Ježiš: Poď! Ponáhľajme sa do Otcovho domu. Lebo anjeli a svätí sa už tešia z tvojho návratu... 

Toto Ježišovo Božie milosrdenstvo je srdce evanjelia. Ale bohužiaľ dnes, ako som nedávno napísal, existuje anti-evanjelium vyplývajúce z an proticirkevný ktorý sa snaží prekrútiť túto slávnu pravdu o Kristovom srdci a poslaní. Namiesto toho, an anti-milosrdenstvo sa rozširuje – taký, ktorý hovorí niečo také…

Vlk: Úbohá duša, vyhľadal som ťa, teba, ktorý si uviaznutý a lapený v ostružinách hriechu. Ja, ktorý som TOLERANCIA a INKLUZIVITA sama, túžim zostať tu s vami – sprevádzať vás vo vašej situácii a vítať…  ako ty si. 

Jahňacie: Ako som ja?

vlk: Ako si ty. Už sa necítiš lepšie?

Jahňacie: Vrátime sa do Otcovho domu? 

vlk: Čo? Vrátiť sa k samotnému útlaku, pred ktorým ste utiekli? Vrátiť sa k tým archaickým prikázaniam, ktoré vás oberajú o šťastie, ktoré hľadáte? Vrátiť sa do domu umŕtvovania, viny a smútku? Nie, úbohá duša, je potrebné, aby si bola uistená vo svojich osobných rozhodnutiach, oživená vo svojej sebaúcte a sprevádzaná na svojej ceste k sebarealizácii. Chceš milovať a byť milovaný? čo je na tom zlé? Poďme teraz do House of Pride, kde ťa už nikto nebude súdiť... 

Prial by som si, drahí bratia a sestry, aby to bola len fikcia. Ale nie je. Je to falošné evanjelium, ktoré pod zámienkou prinášania slobody v skutočnosti zotročuje. Ako sám Náš Pán učil:

Amen, amen, hovorím vám, že každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Otrok nezostáva v domácnosti navždy, ale vždy zostáva syn. Takže ak ťa oslobodí syn, budeš skutočne slobodný. (Jn 8: 34-36)

Ježiš je ten Syn, ktorý nás oslobodzuje – od čoho? Z otroctva hriechu. Satan, ten pekelný had a vlk, na druhej strane...

...prichádza len kradnúť, zabíjať a ničiť; Prišiel som, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som Dobrý Pastier. (John 10: 10)

Dnes hlas anticirkvi — a davu [7]porov Rastúci dav, Barbari pred bránami, a Reframers ktorí ich nasledujú – je čoraz hlasnejší, arogantnejší a netolerantnejší. Pokušenie, ktorému teraz čelia mnohí kresťania, je stať sa bojazlivým a tichým; skôr vyhovieť ako oslobodiť hriešnik pri dobrej zvesti. A čo je to Dobrá správa? Je to tak, že nás Boh miluje? Viac ako:

...musíš ho pomenovať Ježiš, pretože zachráni svoj ľud z ich hriechy... Toto slovo je dôveryhodné a zaslúži si plné prijatie: Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. (Mat 1:21; 1. Timotejovi 1:15)

Áno, Ježiš prišiel, nie potvrdiť nás v našom hriechu ale k uložiť nás „z“ toho. A ty, drahý čitateľ, máš byť Jeho hlasom strateným ovciam tejto generácie. Lebo na základe svojho krstu ste aj vy „synom“ alebo „dcérou“ domácnosti. 

Bratia moji, ak by sa niekto z vás odchýlil od pravdy a niekto by ho priviedol späť, nech vie, že kto privedie späť hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu pred smrťou a prikryje množstvo hriechov... Ale ako môže vzývajú Toho, v ktorého neverili? A ako môžu veriť v Toho, o ktorom nepočuli? A ako môžu počuť bez niekoho, kto by kázal? A ako môžu ľudia kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú dobré posolstvo!(Jakub 5:19-20; Rim 10:14-15)

 

 

—Mark Mallett je autorom Teraz slovo Záverečné stretnutie, a spoluzakladateľ Countdown to the Kingdom

 

Súvisiace čítanie

Anti-milosrdenstvo

Autentické milosrdenstvo

Veľká útočisko a bezpečný prístav

Tým, ktorí sú v smrteľnom hriechu

 

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 Ježiš ku svätej Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 1448
2 zo žalmu 51
3 Ježiš ku svätej Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej duši, Denník, n. 1486, 699, 1146
4 porov. 1 Pet 2:24-25
5 Ježiš ku svätej Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 1485
6 Ježiš ku svätej Faustíne, Božské milosrdenstvo v mojej dušiDiary, n. 1361
7 porov Rastúci dav, Barbari pred bránami, a Reframers
Publikované v správy, biblie, Slovo Teraz.