Pedro - čas veľkého zmätku

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 17. júla 2021:

Milé deti, nenechajte sa odradiť. Neuvoľňujte sa. Nepriatelia budú konať, ale nič nezastaví pôsobenie môjho syna Ježiša. Nič nezhasne žiaru veľkého tajomstva viery. Žiadam vás, aby ste plameň svojej viery zapálili. Žijete v dobe veľkého zmätku a rozdelenia. Zostaň s Ježišom. Buďte pri učení skutočného učiteľského úradu svojej cirkvi. Som vaša Bolestná matka a viem, čo pre vás príde. Pokrčte kolená pri modlitbe. Prijmite evanjelium môjho Ježiša a hľadajte silu v Eucharistii. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Ďalej v obrane pravdy! Toto je správa, ktorú vám dávam dnes v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si mi dovolil ešte raz ťa tu zhromaždiť. Žehnám ťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.