Pedro – Ľudstvo smeruje k priepasti sebazničenia

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 12. septembra 2023:

Drahé deti, neustupujte. Milovať a brániť pravdu. Mlčanie spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Môj Ježiš očakáva tvoje úprimné a odvážne svedectvo. Obráťte sa na Toho, ktorý je vaším jediným a skutočným Spasiteľom. Ľudstvo smeruje k priepasti sebazničenia, ktorú muži pripravili vlastnými rukami. Nedostatok lásky k pravde privedie ľudstvo do duchovnej priepasti. Hľadaj Pána. Čaká vás s otvorenou náručou. V modlitbe pokrčte kolená. Keď ste preč, stávate sa terčom diabla. Choďte vpred po ceste, ktorú som vám ukázal! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.