Pedro – Bojujte proti nepriateľovi

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 17. septembra 2022:

Drahé deti, žijete v čase veľkého duchovného boja. Diabol koná, aby vás chránil pred pravdou a voviedol vás do temnoty hriechu. Buďte pozorní. Môj Ježiš od teba veľa očakáva. Vydajte zo seba to najlepšie v poslaní, ktoré vám Pán zveril, a všetko vám dobre dopadne. Prídu dni, keď bude viera prítomná v niekoľkých srdciach. Počúvaj ma. Bojujte proti nepriateľovi. budem pri tebe. Keď pocítiš váhu kríža, zavolaj Ježiša a On ti pomôže. Pravá Cirkev môjho Ježiša bude prenasledovaná a zosmiešňovaná. Tí, ktorí milujú pravdu, budú súdení a odsúdení, ale neustúpia. Víťazstvo bude vždy pre môjho Ježiša a jeho vyvolených. Vpred bez strachu! Budem sa za teba modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
Publikované v správy, Pedro Regis.