Pedro - Cena ticha

Panny Márie pokojnej Pedro Regis on 26, 2020:

Drahé deti, som vaša Matka a prišiel som z neba, aby som vás viedol k môjmu Synovi Ježišovi, vášmu Jedinému a Pravému Spasiteľovi. Vráťte sa k Tomu, ktorý vás miluje a pozná vás po mene. Neuvoľňujte sa. Stojte pevne na ceste, na ktorú som vás upozornil. Ešte ťa čakajú dlhé roky tvrdých skúšok. Ľudia opustia posvätné zákony a prijmú to, čo je falošné. Neodchádzajte od pravdy. Nepriatelia postupujú, ale môžete ich zastaviť silou modlitby a vo vernosti skutočnému Učiteľskému úradu Cirkvi môjho Ježiša. Odvaha. Hlásajte pravdu. Mlčanie spravodlivých posilňuje Božích nepriateľov. Majte dôveru, vieru a nádej. Zajtra bude lepšie pre spravodlivých. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si mi dovolil ešte raz ťa tu zhromaždiť. Žehnám ťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji.
 
 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.