Pedro – Diabol bude konať zúrivo

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 30. októbra 2021:

Drahé deti, som vaša matka a milujem vás. Prišiel som z neba, aby som vás viedol do neba. Buď tichý a pokorný srdcom, lebo len tak môžeš prijať to, čo pochádza od Boha. Odvráť sa od sveta a ži obrátený k raju, pre ktorý si jediný bol stvorený. Povedzte všetkým, že Boh sa ponáhľa a že toto je ten správny čas na váš návrat. Čiňte pokánie, pretože pokánie je prvým krokom na ceste k svätosti. Diabol bude konať s veľkou zúrivosťou proti tým, ktorí sú mi oddaní, ale nebojte sa. Pre tých, ktorí milujú a bránia pravdu, nebude žiadna porážka. Vašou obrannou zbraňou je pravda. Hľadajte silu vo sviatosti spovede a v Eucharistii. Tvoje víťazstvo je v Pánovi. Odvaha! Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vás tu ešte raz zhromaždil. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
 
 

Dňa 28. októbra 2021:

Drahé deti, smerujete k veľkej duchovnej vojne. V modlitbe pokrčte kolená. Nemôžete poraziť diabla, ak sa budete držať ďalej od modlitby. Hľadajte silu v slovách môjho Ježiša a v Eucharistii. Milovať a brániť pravdu. Pravda je svetlo, ktoré rozptyľuje všetku temnotu falošných doktrín. Nech sa stane čokoľvek, nezabúdajte: pravda o mojom Ježišovi je zachovaná neporušená iba v katolíckej cirkvi. Nedovoľte, aby vás bahno falošných doktrín odvlieklo od môjho Ježiša. Miluje ťa a veľa od teba očakáva. Odvaha! Budem po tvojom boku, hoci Ma nevidíš. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vás tu ešte raz zhromaždil. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
Publikované v správy, Panna Mária, Pedro Regis.