Pedro – Mnoho zasvätených osôb bude chodiť...

Panny Márie pokojnej Pedro Regis , 14. marca 2023:

Drahé deti, v Cirkvi sa rozšíri zmätok a pre spravodlivých bude veľká bolesť. Prijmú sa falošné ideológie a mnohé zasvätené osoby budú chodiť ako slepí vedúci slepých. Príde deň, keď matka bude hľadať svojho syna, prejde okolo neho, ale nespozná ho. Diablov dym sa rozšíri všade. Modlite sa. Som tvoja Bolestná Matka a trpím kvôli tomu, čo ťa čaká. Nech sa stane čokoľvek, zostaň s Ježišom a prijmi učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Pedro Regis.