Pedro - Ježiš je cesta

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 20. mája 2021:

Drahé deti, môj Ježiš je cesta, ktorá vás dovedie do neba. Nehľadajte skratky, aby ste nespadli do bahna falošných doktrín. Nedovoľte, aby vás diabol podviedol. Dvere sa otvoria dokorán a mnohé sa vtiahnu do priepasti. Buďte pozorní. V Bohu niet polopravdy. Pokrčte kolená pri modlitbe. Hľadajte Ježiša a on sa o vás postará. Prijmite pravé učenie poskytované dobrými Božími služobníkmi, pretože len tak vás nenechajú zviesť vlci v ovčom rúchu. Nepriatelia postúpia a spôsobia duchovnú smrť u mnohých mojich nebohých detí. Vaše víťazstvo je v pravde. Ďalej bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si mi dovolil ešte raz ťa tu zhromaždiť. Žehnám ťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.